آخرین خبرها

محصولات جدید

کیت تشخیص مولکولی کرونا (COVID-19)

کیت تشخیص مولکولی کرونا (COVID-19)

کیت تشخیص مولکولی کرونا (COVID-19)

کیت تشخیص سریع ویروس کرونا مبتنی بر آنتی ژن

کیت تشخیص سریع ویروس کرونا مبتنی بر آنتی ژن

کیت تشخیص سریع ویروس کرونا مبتنی بر آنتی ژن

کیت تشخیص مولکولی همزمان کرونا – آنفولانزاA و آنفولانزا B

کیت تشخیص مولکولی همزمان کرونا – آنفولانزاA و آنفولانزا B

کیت تشخیص مولکولی همزمان کرونا – آنفولانزاA و آنفولانزا B

راهنمای کیت تشخیص سریع آنتی ژن

معرفی اجمالی کیت

این روش متکی به تشخیص مستقیم پروتئین های ویروسی SARS-CoV-2 در ترشحات تنفسی با استفاده از روش سنجش جریان جانبی (RDT نیز نامیده می شود) است که در کمتر از ۳۰ دقیقه نتیجه می­دهد. اگرچه این RDT های تشخیص آنتی ژن (Ag-RDT) حساسیت کمتری نسبت به NAAT دارند ، اما امکان تشخیص سریع ، ارزان و به موقع آلوده ترین موارد COVID-19 را در تنظیمات مناسب ارائه می­دهند

آنتی ژن SARS-CoV-2 موجود در نمونه های مثبت با آنتی بادی مونوکلونال ضد SARS-CoV-2 جفت شده که به دنبال آن واکنش آنتی ژن با آنتی بادی بصورت یک خط معینی در محل مورد نظر کیت قابل مشاهده است. برای اطلاعات بیشتر ویدیو را مشاهده نمایید.